Yvonne Nimar – Skulptur

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR
24 augusti – 5 september, 2018
Galleri & Café öppet:
tisdag – söndag kl. 11-16

VERNISSAGE Lörag 24 augusti kl. 11-16

Yvonne Nimar är född 1952 i Västerås och har sedan slutet av 80-tal varit verksam som konstnär. Hon arbetar huvudsakligen med skulptur i material som lera, sten, papper, brons och glas. Flertal gånger har hon arbetat i Indien, Portugal, Italien samt Bohuslän och Gotland i Sverige.

Centralt i Yvonne Nimars skulpturer är materialet och den plats det kommer ifrån. Skulpturerna blir till genom en korsbefruktning mellan hennes egen vilja att skapa en särskild form, samtidigt som hon styrs av materialets förutsättningar. Nimar är en konstnär som rör sig mycket över världen. Lika olika som de platser hon växlar mellan är också hennes skulpturer, vilka rör sig över hela spektrat mellan figurativt och abstrakt. Oavsett om en ser på de mer figurativa verken eller de abstrakta, undersöker hon känslouttryck, stämningar och karaktärsdrag som vi uppfattar som allmänna.

En gemensam nämnare är dock alltid närvarande – förnimmelsen av känslouttryck och stämning.