3/9 2011 The Soulbrothers

För ett fullsatt hus spelade THE SOULBROTHERS
musik med mycket själ
och en del smärta.
Lördag 3 september 2011

Swante Bobeck
Ola Johansson
Peter Hallström
Robert Öberg