Vivianne E Rosqvist

Glasmåleri och – skulptur
2 – 21 juli 2011

Det är ofta något näbbigt med i Viviannes motivval. Näbbarna hamnar ofta på kvinnokroppar, för att med humor som baston, förmänskliga budskap och riva ner motstånd. Ibland, som i Viviannes dansbilder, är tanken att ta lite udd av det till synes vackra. Dolda agendor fokuseras när masker finns med som döljer och mystifierar. Ett spegelvänt, kraftfullt baklängesmåleri som resulterar i bilder som förstärks av starka färger och glasets glans. Ibland ramat, ibland skulpturalt, där glaset står stadigt i den råa betongen. En livslångt erfarenhet av olika uttryckssätt, som grund för det nu snart 15-åriga glasmåleriet. Två internationella utmärkelser med jurybedömning, ett flertal utställningar i andra länder, bland annat två i Paris.

Inköpt av drygt 35 svenska konstföreningar. Verken finns bland annat i offentliga lokaler i Göteborg, museum på Malta, galleri i Rom och i privata hem i bland annat i USA, Luxenburg, Belgien, Holland, Tyskland, Italien, Malta, Danmark, Japan, Frankrike och naturligtvis i Sverige.