Mats Ceder

Måleri
15 – 27 augusti 2009

Mats har två spår inom sitt måleri. Det ena är ett stiliserat bildspråk hämtat från bilder och fragment kombinerat med snabbt målade bakgrunder och kompositioner med inslag av collage. Det andra är stillebenmåleri där objekt, till synes obetydliga, ges en tyngd och framträdande roll.

Mats fascineras av kontrasten som uppstår mellan vad det egentligen är och vad det blir i målningen. Det finns inga budskap eller meningar andra än själva målningen, färgen och formen. En eventuell betydelse och känsla uppstår i betraktaren och varierar därigenom. Representerad hos företag, institutioner och privata samlingar i Sverige, Europa och USA.