4 – 6/9 samt 11 – 13/9 Alfhild Kallstenius Åhman

Alfhild Kallstenius Åhman (1921-2013) – Måleri

Alfhild är dotter till tonsättare Edvin Kallstenius. Uppvuxen i Stocksund. Utbildning: Welamssons reklamskola, Otto Skölds målarskola och på Kungl. Konsthögskolan (f.d. konstakademien) i Stockholm.

bild_Alfhild_K_Å
Av separatutställningar har ett 15-tal varit i Stockholm. Den första 1971 på Galleri Æsthetica, sex utställningar på Lilla Galleriet, två på Galleri 1 (senast oktober 1996) och en utställning på Galleri Dialog. Andra separata utställningar har bl.a. varit på Konstnärsföreningen i Västerås, Ageliimuséet i Sala, Konstmuséet i Eskilstuna, i Åkersberga och Vaxholm.

Alfhild har deltagit i många samlingsutställningar, bl.a. tre gånger på Liljevalchs vårsalong och sommarutställningar i Vaxholm. Minnesutställning i Rådhuset nov-dec 2014. Utsågs 1979, att tillsammans med andra konstnärinnor, representera Sverige på Biennalen i Rostock. Förekommer med oljor, akvareller och collage i offentlig miljö, såsom skolor, servicehus, sjukhus, kyrkliga och kommunala lokaler. Senaste inköp av Statens Konstråd finns i Solna Centrum hos lokala skattemyndigheten, tre målningar till Ulltuna Lantbruksuniversitet och oljemålning till KA i Vaxholm. 1995 porträttmålning av professor Gösta Artursson till Akademiska Sjukhuset i Uppsala.