Utställningar 2008

26 – 27 april och 3 – 4 maj
Tre Temperament
Måleri av Bengt Danielsson, Ove Phil & Bo Andersson

10 – 11 maj och 16 – 18 maj
Leena Sundius / Måleri och skulptur

31 maj – 12 juni
Maya Rygaard / Måleri

14 – 25 juni
Fikadags !
Samlingsutställning keramik, textil, silversmide, betong och smide

28 juni – 10 juli
Emilia Linderholm / Måleri

12 – 24 juli
Eva Ekberg / Akvarell

26 juli  – 7 augusti
Frank Olsson / Måleri och skulptur

9 – 21 augusti
Nettan Morén / Akvarell

23 augusti – 4 september
Ingegerd K Westin / Måleri

6 – 7 september och 13 – 14 september
Gunilla Blomqvist / Akvarell